<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Produktionskoncepter

Danish Crown tilbyder et udvalg af produktionskoncepter, der er tilpasset andelshavernes produktionsmønstre og leveringsstrategi, med baggrund i vore handelspartneres ønsker til størrelser på udskæringer mv..

Nedenstående oversigt viser standard vægtgrænser og hvad der kendetegner koncepterne. De fem første leveringskoncepter (Multi, Tungsvin, Sektionsvis, Alt ind alt ud, samt Flex) kan man frit vælge imellem. Ved ”Specialgrise” vil det være et spørgsmål om afsætning, om der er plads til nye leverandører. Kontakt Ejerservice på 89 19 19 20 og hør mere.

Aktuelle vægtgrænser kan findes her.

I forbindelse med helligdage eller ændrede markedssituationer vil enkelte eller flere koncepter for en kortere eller længere periode blive tilpasset. De til enhver tid gældende vægtmasker er tilgængelige på Ejersiden, under ”Tilmelding” og ”Aktuelle vægtgrænser” (kræver login).

Multigris

 • Basis 72-96,9 kg 
 • Grise leveret inden for basisvægt (slagtet vægt) afregnes uden vægtfradrag, på baggrund af Danish Crown noteringen i ugen for tilmeldingsdagen (dagen til hvilken grisene er tilmeldt til afhentning).
 • Sonotering over 109,9 kg

Flex levering

 • Intet tillæg via Danish Crown Marked
 • Basisvægt 72,0 – 96,9 kg
 • Normale over- og undervægtsfradrag
 • Rådighedsbeløb på 2 kr. per svin
 • Til rådighed for ”efterfyldning” af læs
 • Deling af læs
 • Ingen betaling for udlevering mellem 18.00 – 06.00
 • Retten til særlige krav bortfalder
 • Kontrakt per CHR-nummer 

Alt ind/alt ud m. rådgivning

 • Alt ind alt ud på ejendomsniveau, med opfølgning fra Danish Crown konsulent og E-kontrol. 
 • Basisvægt notering 72,0 – 96,9 kg
 • 7% af ugens leverance uden undervægtfradrag
 • 3 ugers gennemsnitsnotering

Specialgrise

Danish Crown producerer en lang række specialgrise. Se om særlige krav til produktionen, afregning m.m. i tabellen herunder.

 

Type &

Dokumentation

Krav til produktionen

Afregning

Opsigelsesvarsel  

Antonius
Den GO´E GRIS

Kvalitetshåndbog

Løsgående søer, min. 50% Duroc, 30% øget areal, strøelse, egenkontrol

Danish Crowns basisnotering + markedstillæg ydes til godkendte grise (inden for vægtintervallet og min. 54,1 % kød mv.)

6 mdr.

Englands-grise 

Produktstandard

Gode råd

Anden dokumentation

Løsgående søer. Intet animalsk fedt eller blodprodukter i foderet, egenkontrol

Danish Crowns basisnotering + tillæg pr. kg for godkendte grise (inden for vægtintervallet og min. 55,1 % kød mv.)

3 mdr.

Hangrise

Ikke kastrerede hangrise

Danish Crowns basisnotering, dog minus et fast beløb pr. gris, over 0,25 ppm. skatol afregnes som orne

6 mdr.

Bornholmergrisen

Kvalitetshåndbog

Anden dokumentation

 

Løsgående søer, min. 50% Duroc, øget areal, strøelse, egenkontrol, min. 70% bornholmsk produceret foder

Danish Crowns basisnotering varierende markedstillæg ydes til godkendte grise (inden for vægtintervallet og min. 54,1 % kød mv.)

6 mdr.

Frilandsgrise

Produktions-koncept

Diegivende søer på friland (smågrise født på friland), slagtesvin på friland eller løbe-gård. Intet animalsk fedt

Danish Crowns basisnotering tillæg for godkendte grise (min. 56,5 % kød og vægtkrav)

12 mdr.

Økologiske grise

Vejledning til producenter af økologisk kød

Overholdelse af statskontrollerede økologiske regler, søer/smågrise på friland, NON-GMO-foder, Intet animalsk fedt

Danish Crowns basis-notering, økotillæg. Kvalitetstillæg til godkendte grise (min. 53,6% kød og vægtkrav)

12 mdr.

Valg af kontrakt

Konsulenterne i Danish Crown Ejerservice står til rådighed for en gennemgang af dine slagtedata for at hjælpe dig til den rigtige beslutning.

Du kan finde din kontaktperson øverst på din afregning, eller kontakte Danish Crown Ejerservice på +45 8919 1920 - se også herunder - eller skrive til ejerservice@danishcrown.com