<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Markedsberetning

Efterspørgslen på fersk grisekød i Europa er fortsat moderat, og det har sat sig i priserne.

- Overgangen til efterårssortiment i detailhandlen har ændret mønsteret i vores salg. Det er som altid salget af nakker, der ændrer sig mest. Derudover sker der nogle forskydninger, som skubber lidt til priserne i både den ene og den anden retning. I et afventende marked giver det samlet lidt dårligere priser for grisen samlet set, og det billede ses lige nu over store dele af Europa, siger Mads Stougaard, der er markedsdirektør i Danish Crown.

Til landene udenfor Europa er der fortsat en lav eksport, men indkøbernes interesse er blevet mere konkret, så nu er opgaven at få den omsat til ordrer.

Slagtesituationen

Tilmeldingen til indeværende uge blev som forventet i prognosen, og derfor udsættes der ca. 35.000 grise til uge 39.

Med den forventede tilmelding til næste uge reduceres der yderligere i mængden af udsatte grise, så vil skulle udsættes en mindre pulje grise til uge 40.

For søernes vedkommende udsættes der knap 800 til uge 39, hvor der er en god kapacitet på anlægget i Skærbæk. Derfor forventes antallet af udsatte søer at blive reduceret til ca. 200.

Ovenstående plan forudsætter, at slagterierne ikke rammes af større tekniske nedbrud, samt en tilmelding på niveau med Danish Crowns prognose.