<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Standardgris:

En standard retur bestilles ved at ringe til Ejerservice på 8919 2270 eller skriv til standardgrise@danishcrown.dk og bestilling en uge før udlevering.

Udleveres fra det ønskede slagtested på alle hverdage. Tidspunkt ses af nedenstående skema under afsnit ”Afhentningssteder”.
61 % kød. Vægt 80-87 kg. Spækmål 12-20 mm. Længde 150-175 cm. Modning 2 døgn. Optimal spisekvalitet. Lavere pris. Ingen speciel opmærkning, eller advisering af vognmand. Billigere end egen gris pga. enklere håndtering.

Egen gris:

Ønskes egen gris retur bestilles (tilmeldes) via app-en ”Ejer” eller på Ejersiden under ”Tilmelding af grise” vælg kategori ”Returgris” og i ”Bemærkning til vognmanden” skrives udleveringssted og partering.

Egen gris kan afhentes 2 hverdage efter slagtning eller mere hvis udleveringsstedet er et andet end slagtestedet. F.eks. slagtning mandag – afhentning onsdag.

Ud over normal mærkning med tydeligt leverandørnummer, skal det tydeligt fremgå, at det er en leverance til returslagtning. Vognmanden skal have besked om, at der er tale om en retur gris, samt afhentningssted og parteringsmåde.

Partering

1: Uden partering (forende, midterstykke, skinke) 
2: Grovpartering (forende, kam, bryst, skinke, hoved, mørbrad, lever, hjerte og tarme) 
3: Luksuspartering (færdigpakket, opmærket klar til fryseren, uden hakket kød)

Type Uden partering Grovpartering Luksuspartering
Standardgris* 185 kr. 215 kr. 360 kr.
Egen gris 360 kr. 405 kr. 575 kr.

*Derudover betales (for standardgrisen) i henhold til noteringen med tillæg for sidst kendte restbetaling. 

Afhentningssteder

Se afhentningssteder her

Afhentningsstedet kontaktes for at sikre, at grisen er klar.

Bestilling

Returgris bestilles ved at ringe til Ejerservice på 8919 2270 eller skriv til standardgrise@danishcrown.dk

Egen gris kan også bestilles via app-en "Ejer" eller ejersiden under ”Tilmelding af grise” vælg kategori ”Returgris”.