<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Salmonellafradrag ved niveauskifte bortfalder, ændres eller træder i kraft for grise, der slagtes fra og med den 10. hverdag (arbejdsdag) i måneden. Den 10. hverdag i 2024 falder på disse datoer:

 • 15. januar
 • 14. februar
 • 14. marts
 • 15. april
 • 15. maj
 • 14. juni
 • 12. juli
 • 14. august
 • 13. september
 • 14. oktober
 • 14. november
 • 13. december

Slagtegriseindekset anvendes til den månedlige udpegning af salmonellaniveauet i besætningen. Salmonellaniveauet er godkendt af Fødevareministeriet.

Indekset udregnes på baggrund af de 3 foregående måneders positive kødsaftprøver, vægtet 1:1:5. Hvis der ikke findes prøveresultater de seneste 3 måneder, så anvendes prøveresultater, der er ældre, dog højest 12 måneder.

Som andelshaver kan du se dit aktuelle salmonellaindeks på Ejersiden, under "Administration, Min Profil, og Salmonella overvågning". 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr. salmonella besvares ved henvendelse til Danish Crown på tlf. 89 19 22 71

Salmonellahandlingsplan for grise
Overvågning af salmonella i primærproduktionen fortsætter uændret. Det vil sige, at der er fortsat overvågning af:

 • Slagtegrisebesætninger ved kødsaftprøver og inddeling i niveau 1, 2 og 3
 • Salmonellafradrag i niveau 2 og 3
 • Overvågning af sobesætninger ved stibundsprøver
 • Overvågning af A&O besætninger ved blod- og stibundsprøver
 • Salmonella-kategorisering i A, B eller C
 • Oplysningspligt om Salmonella ved salg af levedyr