<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

For at hjælpe ejerne bedst muligt afholder Ejerservice i uge 12 og 13 webinarer med fokus på, hvordan man ved at benytte Danish Crown Data, sikrer sig bæredygtighedstillægget. Fokus vil være på brugen af de dynamiske nøgletal, og webinarerne vil være delt op, så der er nogen for dem, som indkøber færdigfoder, og nogen for dem, som er hjemmeblandere.

- Vi opfordrer til at tilmelde sig et af disse webinarer for at få helt konkrete inputs til at få styr på sine data og dermed sikre sig bæredygtighedstillægget. Der vil under vejs i webinarerne være rig mulighed for at stille spørgsmål, siger Simon Lauridsen, der er ansvarlig for Danish Crown Data og fortsætter:

- Vi har delt webinarerne op, så de er målrettet hhv. færdigfoder besætninger og hjemmeblandere. Det sker, fordi der er forskel i, hvordan foderregistreringerne skal håndteres afhængigt af, hvilket setup man har.  

Der er en grænse på maksimalt 15 deltagere pr. webinarer – først til mølle. Tilmeldingsfrist er dagen før. Deltagelse i webinaret kræver, at man benytter Danish Crown Data. Gør man endnu ikke det, men ønsker at komme med på webinaret, kan man tage fat i Ejerservice på forhånd og få hjælp til at komme i gang.

 

Følgende datoer er fastlagt:

Tirsdag d. 21/3 kl. 9.30 og 13.00   – Målrettet hjemmeblandere

Torsdag d. 23/3 kl. 9.30 og 13.00   – Målrettet færdigfoder besætninger

Tirsdag d. 28/3 kl. 9.30 og 13.00   – Målrettet hjemmeblandere

Torsdag d. 30/3 kl. 9.30 og 13.00   – Målrettet færdigfoder besætninger

 

Tilmelding via Arrangement Tilmelding på Ejersiden