<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Ved hjælp af rapporten H_A-mængde på Dashboardet kan du nu se, om dine historiske leverancer stemmer overens med den a-mængde, som er meldt ind i forbindelse med stabilitetsmasken.

Din a-mængde kan justeres løbende via Ejersiden under fanen a-mængde, og du kan justere den så ofte du vil, så længe stabilitetsmasken ikke er aktiveret af Danish Crowns bestyrelse.

Du finder rapporten på Ejersiden ved at åbne Dashboardet og trykke på menu og herunder rapporter. Her ligger der en rapport der hedder ”H_A-mængde”. Grafen viser 13 ugers gennemsnit af dine tilmeldinger siden starten af 2020/21.

Rapporten er baseret på indberetninger af grise i stabilitetsmaskens model 1 og 2. Antallet af årsøer indberettet i model 3 og 4, kan ses under fanen "A-mængde" på Ejersiden.