<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Den model for smågriseandelsejerskab, som repræsentantskabet skal tage stilling til d. 8. maj, er født i vedtægtsudvalget, som Danish Crown nedsatte i december. Her er Mathias Broholm et af de repræsentantskabsmedlemmer, der har været med i udvalget, og han glæder sig over, at udvalget kan præsentere de første resultater af arbejdet. 

- Jeg ser det som et stort paradigmeskifte i Danish Crown, at vi samler værdikæden helt fra soen. En strammere værdikæde og dermed smågriseandelsejerskabet var den absolut første prioritet for arbejdet i udvalget, for vi skal have råvaregrundlaget helt på plads, så bestyrelse og direktion får de værktøjer, der skal til for at optimere virksomheden, siger Mathias Broholm og fortsætter:

- Nu handler det om at finde ud af, hvem der vil det her, for det skal man gøre op med sig selv. Tror man på et samlet Danish Crown, og vil man være med på den lange bane, er værdien soleklar. Danish Crown skal ikke længere være en sikkerhedsventil for afsætningen, men for dem der vil holde snuden i sporet. Når man vælger Danish Crown, skal man ikke kun gøre det, når det er sjovt, men fordi man tager et strategisk valg om at være en del af værdikæden.

I alle hjørner

Vedtægtsudvalget har arbejdet med værdikædeoptimering siden udvalgets start, og derfor har mange forskellige modeller også været oppe at vende.

- Jeg tør godt love, at vi har vendt stort set alle sten, og der har været rigtig mange forskellige modeller i spil. Med modellen for smågriseandelsejerskab er vi gået så langt, som udvalget mener, vi skal, og som juraen har tilladt os, og nu har vi sat en klar retning for Danish Crown. Så skal modellen helt sikkert genbesøges over tid af både bestyrelse og repræsentantskab, så vi sikrer, at den har den rigtige effekt, siger Mathias Broholm.

I udvalget har der været stor fokus på at lave en model, som hele ejerkredsen kunne se sig i.

- Hele vejen igennem har vores fokus været, at uanset hvad vi gerne ville, så er det repræsentantskabet, der skal tage beslutningen. Derfor har vi arbejdet for at skabe en model for den samlede ejerkreds, selvom man måske nogle gange kunne ønske sig at gå endnu videre.

Danish Crown som facilitator

I modellen får smågriseandelsejere leveringsret og leveringspligt på det indmeldte antal smågrise. Dermed er afsætningen sikret ligesom slagtegriseandelsejerne får sikkerhed for leveringer af smågrise. I den aftale agerer Danish Crown facilitator, og dermed giver modellen værdi i alle led ifølge Mathias Broholm.

- Begge parter kan være sikre på at få opfyldt det vigtigste element i deres produktion. En kontinuerlig afsætning af smågrise og kontinuerligt fyldte stipladser. I det spil er Danish Crown helt naturlig, fordi vi skal vide, hvad der kommer af slagtegrise for at optimere produktionen, så vi optimerer på alle led i kæden. Det betyder også, at andelsejerne skal stoppe med at tænke i suboptimeringer, for vi er hinandens forudsætninger for, at det bliver en succes.

- Samtidig får man sikkerheden i, at man ved, at uanset hvad der sker de næste 12 måneder, har jeg Danish Crown i ryggen, fordi vi spiller sammen i hele værdikæden.

Samarbejde med repræsentantskabet

Undervejs i arbejdet har repræsentantskabet været med til at give input til modellen, og det har været med til at sikre, at modellen blev skarpere. 

- Repræsentantskabet har spillet en vigtig rolle i trykprøvningen af modellen både i debatten og i gruppearbejde, og her var det især kommunikation og forklaring af modellen, der fyldte. Fremadrettet bliver det også repræsentantskabet, der skal sikre, at vi får den forventede værdi af en strammere værdikæde, for når Danish Crown får et bedre billede af råvaregrundlaget, skal det også være med til at optimere virksomheden.

Udvalget fortsætter

Når repræsentantskabet tager stilling til andelsejerskab for smågriseproducenter d. 8. maj, fortsætter vedtægtsudvalget sit arbejde. 

- Vi er allerede gået i gang med at kigge på de næste emner, som udvalget skal omkring. Her kommer det bl.a. til at handle om kapitalgrund-laget i Danish Crown og governance – altså ledelsesprincipper, sammensætning af kredse, repræsentantskab, bestyrelser osv. Det arbejde pågår frem til september, hvor udvalget afsluttes, siger Mathias Broholm.