<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det er ved at være tid til at tjekke produktivitetsdata til bæredygtighedsberegningerne, hvis man vil sikre sig mod et fradrag på 10 øre pr kg den kommende tid. 1. maj er deadline for indberetning, og har man ikke inden da sikret produktivitetsdata enten via upload eller Danish Crown Data, vil man modtage 10 øres fradrag pr kg, indtil data er indberettet.

Upload af data

For at sikre sig bæredygtighedstillægget skal data dokumenteres på én af følgende måder:

  1. Via dynamiske data i Danish Crown Data
  2. Via upload af data til ejersiden
  3. Via upload af data til ejerappen

Bruger man Danish Crown Data skal man sikre sig, at kan regnes en troværdig 13-ugers foderudnyttelse på hvert CHR-nummer, der leveres slagtegrise fra i de kvartaler, der er leveret slagtegrise.  

Uploades der via Ejerside eller Ejerapp, skal der enten uploades en E-kontrol, som dækker hele 2023 på hovednummer eller de enkelte CHR-numre. Alternativt kan det være en E-kontrol pr. kvartal med leverede slagtegrise i 2023, eller en beregning på baggrund af en årsrapport, som viser foderforbrug og antal grise. I sidste eksempel skal den samme rapport uploades for alle omfattede CHR-numre, så der kan beregnes et gennemsnitligt foderforbrug for alle ejendomme.

Har du spørgsmål til praktikken omkring bæredygtighedsdata, sidder Ejerservice klar til at hjælpe på 8919 1920.