<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud i Danish Crown er i dag blevet godkendt på et repræsentantskabsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle. Der var enstemmig opbakning til resultatfordelingen, som sender 110 øre pr. kg i restbetaling til grise- og soandelsejere og 130 øre pr. kg til kreaturandelsejerne. Det svarer til cirka én million kroner, for en leverandør af 10.000 grise.

På dagens møde blev det samtidig besluttet at udsætte udbetalingen af den næste portion af midlerne fra de såkaldte A-konti, som andelsejerne var forpligtet til at indbetale på til og med regnskabsåret 2016/17. Dette gælder dog ikke for andelsejere, som er ophørt med at levere til Danish Crown. Det sker for at sikre en så høj restbetaling som muligt i et svært år for Danish Crown uden at give køb på soliditeten i virksomheden.

- Det er ikke en beslutning, der ændrer noget i regnskaberne ude hos andelsejerne, for de indestående penge tæller fortsat med som egenkapital. Det vil dog have betydning for andelsejernes likviditet, men her er det vores indtryk, at langt den overvejende del af vores andelsejere er et godt sted i øjeblikket, så derfor var vi i bestyrelsen enige om at foreslå repræsentantskabet at afstå fra udbetaling i år, siger Asger Krogsgaard.

Danish Crowns restbetaling kommer til udbetaling d. 5. december.

Fakta om A-konti:

  • Til og med regnskabsåret 2016/17 var andelsejerne forpligtet til at indbetale 15 øre pr. leveret kilo for grise og søer, og 30 øre for kreaturer på deres A-konto i selskabet i en periode på otte år.
  • Der var tale om en rullende indbetaling, så efter otte år blev indbetalingen fra det første år modregnet i indbetalingerne fra leverancerne i det niende år, så andelsejeren enten indbetalte eller fik udbetalt forskellen.
  • Da repræsentantskabet besluttede at afskaffe A-kontiene i foråret 2018, blev det samtidig besluttet, at udbetaling skulle ske over i otte portioner med start ved udgangen af regnskabsåret 2020/21.
  • Det blev samtidig besluttet at repræsentantskabet til enhver tid kunne sætte udbetalingen fra kontiene i bero, hvis det var i selskabets og andelsejernes interesse.
  • Andelsejernes indestående forrentes løbende. I regnskabsåret 2022/23 har forretningen været 4,1 procent. For regnskabsåret 2023/24 er forrentningen fastsat til 5,2 procent.
  • Udsættelsen af udbetalingen gælder kun for fortsættende andelsejere. Ophørte eller udmeldte andelsejere får fortsat udbetalt fra deres A-konti og personlige ejerkonti som hidtil.