<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Andelsejere i Danish Crown har den seneste høstsæson testet nitrifikationshæmmeren Vizura i stor skala for at skabe mere erfaring med nedbringelsen af lattergasproduktion, udbringningsmetoder i husdyrgødning og omkostninger. Det er foregået i partnerskab med BASF, som producerer Vizura samt SEGES og DLG.

Jens Elbæk, der er afdelingschef i Planter & Miljø i SEGES, har været en del af holdet, der har samlet den genererede viden, og han lægger vægt på, at nitrifikationshæmmere umiddelbart giver en simpel reduktion på grisens klimaaftryk.

- Det mest interessante i projektet har været, at det er relativt nemt at hente en reduktion, og det er lykkes at få mange til at bruge det. Det er selvfølgelig ikke gratis, men det kan lade sig gøre at implementere ret hurtigt uden meget besvær og uden at ødelægge udbytte og kvalitet, så derfor er det interessant, siger Jens Elbæk.

Det betyder dog ikke, at projektet afsluttes med den ene konklusion, for der er fortsat flere interessante perspektiver at undersøge. Derfor udvider Danish Crown projektet til næste høstsæson, hvor andelsejere i Danish Crown kan købe Vizura til en fordelagtig pris, hvis de vil stille data til rådighed efterfølgende.

- Danish Crowns Ejerudvalg har besluttet at gentage Vizura-projektet med yderligere en runde for at understøtte en klimareduktion samt få endnu mere erfaring med datahåndtering, sporbarhed mv. Derfor gentager vi sidste års projekt efter samme liste og til samme priser som sidste år, og bestilling skal ske til Danish Crown senest 20. december, og herefter vil Vizuraen blive faktureret og leveret af DLG, siger Nicolaj Nørgaard, direktør i Danish Crown Ejerservice.

Projektet vil i 2024 også omfatte BASF-produktet AzotoPower, som mindsker behovet for kvælstofsgødning og stimulere planternes vækst og udvikling. Her vil 10 andelsejere få muligheden for at teste produktet på 10 ha., forudsat at de vil stille data til rådighed for forsøget.

- Næste runde kommer til at fokusere på brugervenlighed og dataflow, og vi har et værktøj på vej, som skal give nemmere indberetning af data til næste års test. Det vil samtidig åbne op for, at vi kan gå over på en tier 3-regulering, hvor individuelle markers data bliver tilgængelige, så vi kan handle de steder, hvor det giver bedst mening, siger Jens Elbæk.

Derudover vil der være fokus på udbringningsteknikker, og hvordan gylles kan bringes ud, så der både sikres høj effektivitet og klimavenlighed.

En runde mere i næste høst vil samtidig åbne op for data på en ny høstsæson med andre forudsætninger, hvor eksempelvis foråret ikke er så tørt, som det har været tilfældet i 2023.

Er man som andelsejer interesseret i at høre mere om projektet i 2024, kan man kontakte Danish Crown Ejerservice på 8919 1920 inden d. 20. december. Er man med i projektet, faktureres Vizura gennem DLG, som også står for leverancen.