<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Branchebeslutning

Fradrag eller bod

Hvor findes beslutningen?

Salmonella

Besætninger udpeget til Salmonellaniveau 2, pålægges et branchefradrag på 2 % af afregningsværdien.

Besætninger udpeget til Salmonellaniveau 3, pålægges et fradrag på 4 % af afregningsværdien.

Salmonellahandlingsplan for grise

Regler for registrering og afregning af gris fra slagtegrisebesætninger i salmonella-niveau 2 og 3

Code of Practice 3.1.5

Danish Crown Pork Afregningsregler 15.2

 

Ulæselig mærkning

Grise, søer, store polte og orner skal mærkes med 5-cifret skinketatoveringsnummer udleveret af Danish Crown.

Hvis tre eller flere cifre i skinketatoveringsnummeret er ulæselige, tildeles en bod på 20 kr.

Regler for registrering og afregning af svin med ulæselig leverandørmærkning

Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i grise-, okse-, fåre- og gedekød 1.1

Code of Practice 3.1.2

Danish Crown Pork Afregningsregler 15.1b

Afregning af grise med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder

Grise med knoglemarvsbetændelse (kødkontrolkode 511) og blodforgiftningsbylder (kødkontrolkode 141), som med kode 992 er sendt til en godkendt opskæringsprocedure, afregnes med et fradrag på 10 % af den samlede afregningspris.

 

Regler for registrering og afregning af svin, Søer og store orner med knoglemarvsbetændelse og blodforgiftningsbylder

 

Danish Crown Pork Afregningsregler 15.1.c og d.

Farvede hårsække

Grise med farvede hårsække får et fradrag på 5 % af slagtekroppens værdi

Regler for registrering og afregning af svin med farvede hårsække

Danish Crown Pork Afregningsregler 15.1.a

Kanylerester

Hvis en kanylerest findes i en slagtekrop, som ikke er forhåndsanmeldt af andelshaveren inden indtransport, pålægges andelshaveren en branchebod på 5.000 kr. for en detekterbar kanyle.

Fund af ikke-detekterbar kanyle, er brancheboden 7.500 kr.

Branchebod vedr. fund af kanylerester (under revidering)

Code of Practice 3.1.4