<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Levering af søer og sopolte

Danish Crown tilbyder følgende ved levering og transport af søer og sopolte:

 • Afhentning på fast ugedag mellem kl. 8-16.
 • Sopolte afhentes sammen med søer og slagtes på soslagteri.
 • Afregnes til so-notering.
 • Tilmelding via Ejersiden under hver deres kategori. 
 • Alle dyr over 50 kg er efterbetalingsberettigede.
 • De leverede A-kg søer indgår i Danish Crown Marked for søer.

Levering af søer, sopolte og restgrise på samme bil.

Mulighed for at transportere slagtesvin sammen med søer/sopolte (også kaldet Dobbelt A-kontrakt).

 • Som ovenstående.
 • Alle dyr afhentes på samme lastbil.
 • Slagtes på soslagteri og afregnes efter nedenstående tabel.
 • Restgrise tilmeldes som ”Store Polte”.
 • Kræver specialkontrakt med Danish Crown. Kontakt Ejerservice.

Afregning dobbelt-a-kontrakt

Vægt Afregningspris
50,0 - 69,9 kg. Sonotering + 1 kr.
70,0 - 89,9 kg. Sonotering + 1 kr.
90,0 - 99,9 kg. Sonotering + 1 kr.
100,0 – 106,4 kg. Sonotering + 1 kr.
106,5 – 126,4 kg. Sonotering
126,5 - kg Sonotering

Husk muligheden for at tilmelde dyr til udvidet sundhedskontrol (USK) og få tilbagemelding om det enkelte dyrs sundhed før slagtning. Bestilles via ejersiden, under tilmelding af grise.

Hent PDF om levering af søer og sopolte

Levering af søer og sopolte

Prøvelevering

Er du ikke andelshaver i Danish Crown, er der mulighed for at aftale prøvelevering, hvor søerne leveres i en forsøgsperiode på særlige vilkår. Læs mere her.