<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Alle leverandører betaler det samme for at få en bil til ejendommen – uanset mængden af afhentede slagtesvin.

Prisen er kr. 400 pr. afhentning. (+ tidsforbrug + eventuelt særlige krav) 

Eksempel:

Leveres der 200 grise, er prisen dermed kr. 2 pr. gris.

Leveres 150 stk., bliver prisen k. 2,67 pr. gris. (+ tidsforbrug + eventuelt særlige krav) Betaling for tidsforbrug

Betalingen for tidsforbrug til læsning og eventuelt intern transporttid fortsætter. Prisen er 9 kr./min.

Tidsforbruget tæller fra lastbilen er bakket til rampen med mindre tilkørselsforholdene vanskeliggør og forlænger tilkørslen. I så fald skal chaufføren starte tidsmålingen før.

Intern transport mellem læsseramper takseres på samme måde som læssetid.

Betaling ved særlige krav

Ønskes særlige hensyn, f.eks. at lastbilen ikke må have grise fra andre andelsejere, når den ankommer, er det muligt at opnå særlige hensyn/krav mod betaling.

BETALING PR. BIL, KR.
   
Tom bil fra slagteri ved mindre end helt læs 400
Afhentning på bestemt klokkeslæt 200
Tom bil, første læs på dagen 500
Tom bil, første læs mandag 600
Tilkørselsforhold der kun muliggør afhentning med forvogn 400

Eksempel:

Ønskes udover tom bil også afhentning på bestemt klokkeslæt, betales for begge krav.

Leveres der et helt læs, er tom bil gratis.

Helt læs

Antallet af svin til et helt læs gradueres efter gennemsnitsvægten på grisen og dermed den samlede vægt på en lastbil under transporten. Se tabel

Dette gælder dog ikke specialgrise. Her er gradueret efter gennemsnitsvægten på den pågældende specialgris og reglerne for samlet vægt på en lastbil under transport.

Helt læs-skala ved specialproduktion

PRODUKTION ANTAL SVIN
Multigrise 196
UK-grise 196
Friland og Økogrise 196
Antonius 196
Bornholmergrisen 196
Tungsvin 196
AI/AU m. rådgivning 196
Sektionsvis 196
OUA 196
OUA UK 196
Et-hjertet 196
Gældende fra uge 49, 2023  

Optimering af helt læs

Der er fortsat mulighed for at optimere mod fuldt læs og dermed reducere omkostningen pr. gris for den enkelte producent.

  • Har en andelsejer flere ejendomme, hvor der skal afhentes grise, betales kun for et stop, plus køre- og læssetid mellem ejendomme. (9 kr/min)
  • To andelsejere med naboaftale betaler kun for et stop, mod betaling af samlet køre- læssetid mellem ejendommene.

Kræver aftale om sammenkobling eller underskrevet naboaftale. Kontakt Danish Crown Ejerservice på 89 19 19 20.

Prøvelevering

Er du ikke andelsejer i Danish Crown, er der mulighed for at aftale prøvelevering, hvor søerne leveres i en forsøgsperiode på særlige vilkår.