<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Fødevarestyrelsen har stillet en række krav, der har til formål at sikre fuld sporbarhed. Dette betyder, at gruppevis levering kun kan ske under følgende forudsætninger:

 • Besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering
 • Besætningen har egne smågrise eller fast omsætningsaftale af smågrise med én besætning
 • Besætningsejer har underskrevet en erklæring fra Danish Crown om:
 • - ejerskab af grisene
 • - grisenes oprindelsesbesætning
 • Kun hele læs kan leveres uden tatovering
 • - helt læs = 196 stk.
 • - leveres der undtagelsesvis ikke hele læs, f.eks. ved tømning af sektion, skal grisene tatoveres
 • - separat transporterede grise (f.eks. brokgrise) skal tatoveres
 • UK-grise kan ikke leveres gruppevis
 • Hvis Danish Crown finder det nødvendigt at transportere grise til et andet end dit faste slagteri, skal det accepteres, og grisene skal tatoveres
 • Ved selvtransport skal køretøjet være udstyret med godkendt GPS-udstyr til registrering af rute

Yderlige oplysninger og evt. aftale om gruppevis transport sker ved henvendelse til Danish Crown Ejerservice Anders Nørgaard 89 19 13 32