<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crowns repræsentantskab har arbejdet med og debatteret tankerne bag smågriseandelsejerskabet intensivt, siden de blev præsenteret i april. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dag fortsatte det arbejde, og samtidig skulle de ejervalgte tage stilling til, om forslaget skulle vedtages.

Efter endt afstemning stod det klart, at Danish Crown er klar til at udbyde en ny ejerskabsform fra d. 1. juli, og det glæder bestyrelsesformand Asger Krogsgaard.

- Smågriseandelsejerskabet skaber det forpligtende samarbejde, der skal til for at binde den danske værdikæde sammen hele vejen fra smågris til slagteri. Dermed får alle parter den stabilitet i afsætning og afhentning, som gør, at vi kan optimere den danske værdikæde til glæde for alle parter. Det er første resultat af arbejdet i vedtægtsudvalget, som skal modernisere vores selskab, og måden vi er ejere på, siger Asger Krogsgaard.

Han lægger samtidig vægt på, at det vil samle de griseproducenter i Danmark, som vil være en del af Danish Crown på den lange bane – noget som har været efterspurgt af ejerkredsen i den rundspørge, som Danish Crown lavede som oplæg til arbejdet i vedtægtsudvalget.

- Et af bestyrelsens klare mål er at styrke ejerskabet i Danish Crown. Der er smågriseandelsejerskabet et vigtigt skridt på vejen, fordi vi bliver en virksomhed for de ejere, der vil den danske værdikæde og sikre stabile leverancer. Dermed kan vi sætte virksomheden op med præcis de ejere in mente og optimere alle led med det udgangspunkt, siger Asger Krogsgaard.

Flere veje ind i værdikæden

I den nye model tildeles smågrise 15 A-kg, som tæller på restbetalingen og ejerkonto, hvis den opfylder visse krav.

Kommer grisen fra en full-line producent, der er andelsejer på både slagtegrise og smågrise, vil den modtage de 15 A-kg. Kommer grisen fra en smågriseandelsejer, der leverer den til en slagtegriseandelsejer og videre derfra til slagtning gennem en såkaldt værdikædeaftale, vil den også modtage 15 A-kg. Hvis man som slagtegriseandelsejer modtager smågrise fra en smågriseproducent, der ikke er andelsejer, kan man også modtage de 15 A-kg, hvis man kan dokumentere, at der er 12 måneders opsigelsesvarsel i griseringen.

De 15 A-kg. er gældende for smågrise på 30 kg. i enten værdikædeaftaler eller griseringsaftaler. Leveres smågrisen i stedet ved 7 kg., vil den være berettiget til 12 A-kg.

For slagtegriseproducenter, som ikke er full-line, en del af en værdikædeaftale eller har 12 måneders opsigelse, vil der være en overgangsordning. Her vil slagtegriseproducenten modtage 10 A-kg. oveni den løbende afregning foreløbigt frem til d. 30. juni 2025. Her er det et krav, at der ansøges om overgangsordningen i Ejerservice senest 30. september 2024, og at der redegøres for bestræbelserne for at blive en del af en af de tre ovenstående modeller.

- Der er flere måder at blive en del af værdikæden i Danish Crown, og Ejerservice står sammen med SPF klar med sparring og forklaring til modellerne til både eksisterende og potentielle nye andelsejere. Sammen med SPF kommer vi til at invitere til uddybningsmøder, og vi kommer også til at gå helt i dybden med modellerne på sommerhalvårsmøderne. Vi deltager også gerne på møder på mere individuelt plan som f.eks. i griseringsaftaler, erfa-møder eller andre relevante anledninger, så man som smågriseproducent og slagtegriseproducent kan se, om smågriseandelsejerskabet kunne være det rigtige valg for en, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Ejerservice i Danish Crown.

Ønsker man, at få Danish Crown Ejerservice eller SPF-Danmark forbi til en uddybning, kan man kontakte Ejerservice på 8919 1920 eller SPF på 7696 4600.