<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

En fremtid, hvor naturgassen til Danish Crowns slagterier og fabrikker i Danmark og brændstoffet til koncernens lastbiler er erstattet med biogas og anden energi skabt på virksomhedens eget biologiske affald er ikke længere drømmetænkning. En ny strategisk aftale med biogasvirksomheden Bigadan sikrer Danish Crown adgang til betydelige mængder grøn energi.

- I takt med at interessen for fødevarer med dokumenterbart lavere klimaaftryk stiger, giver aftalen os mulighed for at gøre dele af vores produktion langt mere bæredygtige. Vi kan udnytte de restprodukter der opstår i produktionen til varme og energi, og på den måde gøre vores produkter mere cirkulære, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

Bæredygtige løsninger til gavn for begge virksomheder

I produktionen på Danish Crowns slagterier og fabrikker opstår betydelige mængder biomasse fra f.eks. slam og mave-tarmindhold, der ikke er kan spises af mennesker eller udnyttes som dyrefoder. Den Biomasse sælges til biogasanlæg, og med den nye aftale bliver Bigadan eneaftager af biomasse fra Danish Crown i Danmark.

Bigadan driver en række biogasanlæg rundt omkring i Danmark. Et af Bigadan’s største biogasanlæg ligger ved Horsens kun 800 meter fra Danish Crowns største griseslagteri.

- Det giver rigtig god mening, at vi i industrien skaber tætte partnerskaber, hvor vi får udnyttet værdien – i dette tilfælde organiske affaldsprodukter - optimalt, og laver gode grønne løsninger. Sammen med Danish Crown er vi en del af landbrugets og fødevaresektorens kredsløb, og er vi glade for, at vi kan etablere partnerskaber som dette, hvor vi, udover at levere grøn energi baseret på affaldsprodukterne, også bidrager til, at vi recirkulerer vigtige næringsstoffer tilbage til landbruget, siger Henrik Laursen, CEO i Bigadan.

Når biomassen fra Danish Crown har været igennem biogasanlægget og er blevet afgasset, leveres den direkte tilbage til landbruget og bruges som gødning.

- Bigadan’s biogasanlæg ligger bogstavelig talt på den anden side af vejen, og både vi og Bigadan har en interesse i at skabe grønne løsninger, der kommer begge virksomheder til gode. Danish Crowns spild bliver til Bigadan’s råvare, og ender tilbage hos os. Det er en symbiose, der på alle måder giver mening, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

Et skridt på bæredygtighedsrejsen

I første omgang modtager Danish Crown en kontant afregning for biomassen. Men aftalen er indrettet sådan, at man i fremtiden i stedet kan blive betalt i f.eks. biogas gennem en direkte gasledning til Danish Crowns slagterier og fabrikker eller i alternative og mere bæredygtige brændstoffer til koncernens lastbiler.

- Når vi får implementeret de muligheder aftalen giver, er den er et vigtigt skridt på vejen i Danish Crowns bæredygtighedsrejse. Vi vil udfordre den globale kødindustri ved at gå forrest i arbejdet med at sikre en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

Danish Crown vil producere klimaneutralt (netto nul) kød i 2050 og har fået sin klimaplan godkendt af FN partnerskabet Science Based Targets. 

Fakta: 

  • Aftalen indeholder biomasse fra Danish Crown og datterselskaberne Danish Crown Beef og DAT-Schaub. 
  • Danish Crown har mulighed for at bytte værdien af biomassen til f.eks. biogas, fødevaregodkendt CO2 eller oprindelsesgarantier. 
  • Aftalen tager højde for principperne i den bioøkonomiske værdipyramide