<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I uge 49 afholdes der kredsmøder for både grise- og kreaturproducenter, hvor andelsejerne kan møde op og få en status på årets resultat og virksomhedens udvikling og retning.

Derudover er der som sædvanlig debat for ejerne og i år foretages der også valg til repræsentantskabet og kreaturforum i alle kredse.

På møderne i griseproducentkredsene er det bestyrelsesformand, Asger Krogsgaard, og CEO, Jais Valeur, der giver en gennemgang, mens det på møderne i kreaturkredsene er formand for Kreaturforum, Karsten Willumsen, og CEO i Danish Crown Beef, Finn Klostermann.

Af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig kredsmøderne enten via Ejer-appen eller Ejersiden. 

Dagsorden

Griseproducentkredse:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om selskabets virksomhed
 4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af
  1. Medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet (for så vidt angår griseproducentkredsene)
  2. Medlemmer og suppleanter til kreaturforum (for så vidt angår kreaturkredsene)
 7. Eventuelt

Kreaturkredse:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om selskabets virksomhed
 4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
 5. Debat
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af
  1. Medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet (for så vidt angår griseproducentkredsene)
  2. Medlemmer og suppleanter til kreaturforum (for så vidt angår kreaturkredsene)
 8. Aktivt ejerskab – Et stærkt og moderne andelsselskab til gavn for ejerne
     Hvordan sikrer vi et værdifuldt ejerskab i Beef
 9. Debat
 10. Eventuelt

Tid og sted for møder griseproducentkredsene

Kreds  Dato Tidspunkt Sted Mødenr
4 04.12 11.30/12.15 Hotel Rødding 10
3 04.12 18.00/19.00 MCH Herning Kongrescenter 11
5 05.12 11.30/12.15 Velas, Vissenbjerg 12
6 05.12 18.00/19.00 VKST, Sorø 13
1 07.12 11.30/12.15 Gigantium, Aalborg 14
2 07.12 18.00/19.00 Montra Hotel Sabro Kro 15
6 08.12 09.30 Åkirkebyhallerne, Bornholm 16

Tid og sted for møder i kreaturkredsene

Kreds  Dato Tidspunkt Sted Mødenr
5 04.12 11.30/12.15 Velas, Vissenbjerg 20
4 04.12 18.30/19.15 Sagro, Esbjerg 21
3 05.12 11.30/12.15 Danish Crown, Randers 22
1 05.12 18.30/19.15 Scandic Aalborg Øst 23
6 06.12 18.30/19.15 Agerskov Ungdomsskole 24
2 07.12 18.30/19.15 Aulum Fritidscenter 25

Der foretages valg i alle kredse i år.
Formiddagsmøder afsluttes med spisning
Middagsmøder starter med spisning 11.30
Aftenmøder starter med spisning 18.30 for kreaturkredsenes vedkommende, mens det for griseproducentkredsene starter med spisning 18.00.

Tilmelding

Gå ind på www.danishcrown.com/da-dk/ejer - log på EJERSIDEN, vælg arrangement tilmelding.

Du kan også tilmelde dig via appen Ejer, vælg arrangement tilmelding.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge internettet eller appen, er det muligt at kontakte Ejerservice.

Ønsker ikke genvalg

Griseandelsejere

Kreds 1
Gunnar Laden
Peter Thomsen
Jens Vittrup Sørensen

Kreds 4
Nis K. Skau
Michael Sangild

Kreds 5
Henrik Kildegaard


Kreaturandelsejere

Kreds 2

Steen Nørgaard

Kreds 6
Jens Lykou

Oversigt over kredsene baseret på andelsejerleverancer i regnskabsåret 2022/2023


Grisekreds

Lokalkredse

Stemmeenheder

Repræsentanter

Ændring stemmeenheder

 

1

1.783.380

12 (-1)

-413.597

 

2

1.798.764

13

-426.553

 

3

1.996.817

14 (+2)

-133.177

 

4

2.012.243

14

-387.096

 

5

1.778.912

12 (-1)

-413.294

 

6

1.855.713

13

-291.710

I alt grise

 

11.225.827

78

-2.065.426

 


Kreaturkreds


Lokalkredse

Stemmeenheder

Repræsentanter

Ændring stemmeenheder

 

1

318.270

10

-6.954

 

2

236.706

8

-15.990

 

3

215.400

7

-10.386

 

4

298.200

10

-1.902

 

5

193.056

6

19.236

 

6

278.328

9

-5.406

I alt kreaturer

 

1.539.960

50

-21.402

Du kan se oversigten over kredsene her.

I vedtægternes § 14.4. og § 14.5 står bl.a.:
Ved fordelingen af repræsentanterne mellem griseproducentkredsene foretages en opgørelse af antallet af slagte-enheder i det senest afsluttede regnskabsår. Der fastsættes herud fra det antal slagteenheder (fordelingstallet), der berettiger til valg af én repræsentant, idet der i den enkelte kreds vælges et antal repræsentanter svarende til antallet af stemmeenheder divideret med fordelingstallet (afrundet).

Det samme gør sig gældende ved valg af medlemmer til kreaturforum.

Ved opgørelsen af antallet af slagteenheder tæller en gris 1 enhed, en so 1½ enhed og et kreatur eller kalv over 100 kg. slagtet vægt 6 enheder. Der vælges 1 repræsentant
(grise) pr. 173.500 slagteenheder (afrundet) og 1 medlem af kreaturforum pr. 30.600 slagteenheder.

Repræsentantskabet består i 2022 af 90 landmandsvalgte medlemmer, 78 valgt af griseproducentkredsene, 3 valgt af minoritetsgrupper (grise) og 9 valgt af kreaturforum. Kreaturforum består i 2022 af 53 landmandsvalgte medlemmer, 50 valgt af kreaturkredsene og 3 valgt af minoritetsgrupper (kreatur).