<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crowns bestyrelse har hvert år afregningsreglernes tillæg og fradrag til eftersyn, og det har i år medført nogle mindre justeringer til de tillæg, som andelsejerne har været vant til at se på afregningen.

Siden 2018 har griseandelsejere fået 10 øres tillæg for indberetning af smågrise og siden nytår 2023 10 øres tillæg for indberetning af bæredygtighedsdata. De to tillæg figurerer på stort set alle afregninger, Danish Crown Ejerservice sender ud, og derfor har bestyrelsen valgt, at krav om indberetning af smågrise og bærdygtighedstal er standarden i Danish Crown og derfor flyttes det nu over i den løbende notering gældende fra uge 40.

- Når alle andelsejere leverer tal, der berettiger til tillæg, bliver det standarden for afregningen, og derfor giver det ikke mening med et tillæg. De få andelsejere, der ikke indberetter tal, vil så fremadrettet modtage et fradrag siger Erik Bredholt, der er bestyrelsesformand i Danish Crown.

Det betyder samtidig, at de meget få griseandelsejere, der ikke indberetter, vil modtage et fradrag på 10 øre pr. kg for hver manglende indberetning.

Derudover justeres der på indberetningen af bæredygtighedsdata, så det nu skal indberettes årligt i stedet for kvartalsvis. Dermed bliver deadline for indberetning af data 1. maj 2024.

- ESG-rapportering vil fremadrettet blive lavet på årsplan, og derfor lægger vi også op til, at vi skal modtage årstal. Langt de fleste af vores ejere, indberetter deres data via Danish Crown Data, og der kan vi følge med løbende i de dynamiske tal, så hvis der kommer større udsving, så vil vi have muligheden for at opfange dem, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør i Ejerservice.

Nyetableringstillæg, nyhus- og ombygningstillæg, mængdetillæg mv. kører uændret videre.

De nye afregningsregler kan findes på Danish Crowns hjemmeside fra d. 1. oktober.