<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kravene er samlet under hovedgrupperne:

  • Fødevaresikkerhed
  • Kødkvalitet
  • Foder
  • Etik og dyrevelfærd
  • Bæredygtighed

Danish Crown leverandører garanterer ved deres underskrift, at de er parate til at leve op til de skærpede produktionskrav under hvert af hovedpunkterne.