<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crowns rådgivning til etablerede Frilands- og Økoproducenter består i sin enkelthed af rådgivning til fast pris og er specielt rettet mod specialproduktion af Frilands- eller Økogrise. 

Rådgivningen omfatter både smågriseproduktion og slagtesvineproduktion. Ved tiltrædelse får man adgang til al den viden, Danish Crown Ejerservice kan levere inden for produktionsgrenen. Er der viden, som ikke umiddelbart er tilgængelig, vil Danish Crown Ejerservice være behjælpelig med at finde frem til den eller evt. anvise en samarbejdspartner.

For alle niveauer gælder det, at der betales en fast pris, og det eneste, der adskiller dem, er antallet af årlige besøg.

 

Rådgivning vedr. Frilands- eller Økogrise

Læs mere her

Omlægningsprogram 

Danish Crowns rådgivningspakker til Frilandsproducenter består af et "Omlægningsprogram", samt nogle rådgivningspakker.

Er du ikke allerede omlagt til økologi eller Frilandsproducent, så tilbyder Danish Crown hjælp til omlægningen.