<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Ulrik Bremholm bestyrelsesprofil

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Tranekær

Født

1967

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsespost i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Tidspunkt for indtræden

2017

Udløb af aktuel valgperiode

2025

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Medlem af Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Medlem af Brugerpanel for Ejerkommunikation

Medlem af Udvalg til Test af Nye Tiltag fra Ejerservice

Medlem af DAKA Landmandsudvalg

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af Sektorbestyrelse Gris, Landbrug & Fødevarer

Bestyrelsesmedlem i Fonden Langelands Elforsyning

Medlem af Erhvervsråd Langeland

Bestyrelsesmedlem i Th. R. Knudsens Mindefond

Delegeret medlem for Region Syddanmark i Østifterne

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Indsigt i råvarer

Ledelse

Uddannelse

Landmand

Agrarøkonom i landbrugsledelse