<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Forsikringen tilbydes med en forsikringssum på 5.000.000 kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår og der vil gælde en selvrisiko pr. skade på 40.000 kr.

Forsikringsperioden er 1-årig og præmien forfalder til betaling den 1. april. Betalingen opkræves af Danish Crown på vegne af If.   

Du kan se forsikringsbetingelserne her.

Årspræmien for forsikringen afhænger af din samlede årlige leverance af slagtedyr til Danish Crown:

Årsleverancer                     Præmie         Selvrisiko

Gruppe 1: <100 stk.             kr. 75              kr. 40.000

Gruppe 2:101-500 stk.        kr. 135            kr. 40.000

Gruppe 3: >501stk.              kr. 235            kr. 40.000

Præmien er inklusiv administration og stempelafgift og gælder den samlede årlige leverance. Antallet gælder den samlede leverance til Danish Crown af kreaturer.

Hvis du leverer både kreaturer og grise, skal du bruge dette link