<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Der nødslagtes 2-10 dyr hver uge på anlæggene i Aalborg og Holsted i tidsrummet mellem klokken 7.00 og 13.30 mandag til fredag. Dog kan der forekomme dage med ingen slagtning eller tidligere sluttidspunkt.  

Dyrene skal være tilset af en dyrlæge, da der skal en slagteattest med dyret ved ankomsten til slagteriet. Det skal desuden sikres, at landmanden selv eller Falck/Dansk Autohjælp mv. kan transportere dyret ind til slagteriet på under 2 timer. Før dyret forlader gården, skal det aflives og afblødes på gården.

Efter ankomsten til slagteriet kommer det aflivede dyr direkte ind på slagtekæden. Prisen for nødslagtningen på slagteriet er 600 kr og 1200 kr for ikke andelsejere. Det gælder desuden, at slagtekroppen tages retur eller afregnes til 100% af normal afregningsværdi, dog er der fortsat specielle vilkår for dyr over 48 mdr. som skal BSE testes.

Nødslagtede dyr bliver dog ikke afregnet med tillæg til de forskellige koncepter. 

Hvis dyret er forløst pga. sen drægtighed (kejsersnit), må det ikke slagtes på slagteriet i Holsted, men skal ved tilmeldingen henvises til Ålborg.

Nødslagtninger er ikke omfattet af leveringspligt ifølge vedtægterne for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA, hvilket for en del andelsejere gør det relevant at undersøge mulighederne for nødslagtninger på lokale slagtehuse. 

Ring til Ålborg på tlf. +45 8919 2660 eller Holsted +45 8919 2590

Nødslagtninger ved Ålborg udenfor arbejdstid

Ring til Ålborgs fabrikschef Frank Andreasen: +45 2479 6490 eller produktionsmester Morten Poulsen: +45 2339 6869

Alternativt kan generelt ringes til Falck på tlf. +45 7010 2030