<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Decimal klassificering

Afregningen af dyrene sker blandt andet ud fra en klassificering af slagtekroppen. Klassificeringen sker ved vurdering af kropsbygningen i formklasser, der går fra 1 til 15. Danish Crown har vi decimalklassificering, det vil sige op til 1/100 dele. Det sker ved hjælp af et objektivt klassificeringssystem, KKC II (Kreatur Klassificerings-Center udgave 2)

Hvad er KKC II?

  • On-line udstyr til måling af form – fedme – farve på kreaturslagtekroppe
  • Fotograferer slagtekroppen og sammenligner i klassificeringsdatabase
  • Kontrol af KKC II sker via klassificeringskontrollen

Lineær vægtafregning

Afregningen af dyrene sker ud fra deres slagtede vægt. Kiloprisen for alle kilo varierer afhængig af vægten.

Ved køer vil langt de fleste opleve at prisen bliver højere, jo tungere dyret er. Ved ungtyre vil prisen stige i en periode og dernæst falde. Se noteringsoversigten.

I noteringen kan prisen ses ved en præcis vægt. og hvis dyret vejer mellem de to punkter, vil prisen ændre sig forholdsmæssigt.

Det attraktive ved denne afregningsmodel er, at når kiloprisen ved et kilo ekstra stiger, vil den marginale værdi være væsentligt større end blot prisen.

  • Gælder for ungtyre, kvier og køer
  • Igangsat pr 4.1.2010

Afregningseksempel

Ældre ko, form 4, vægt 270 kg – 13,90 kr pr kg,
i alt 3.753 kr

Ældre ko, form 4, vægt 271 kg - 13,95 kr pr kg, 
i alt 3.781 kr

Forskel ved 1 kg mere er 28 kr

Mængderabat ved indtransport

Fra 11 - 14 dyr pr. afregnet/uge 15 kr. pr. stk.

Fra 15 - 24 dyr pr. afregnet/uge 25 kr. pr. stk.

Fra 25 – 29 dyr pr afregnet/uge 40 kr. pr. stk.

Helt læs 30 dyr og opefter 15 kr ekstra pr stk.