<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Svend Amstrup - Bestyrelsesprofil

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Lintrup

Født

1981

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsesposter i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2025

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af repræsentantskabet.

Medlem af Udvalg til test af nye tiltag fra Ejerservice.

Medlem af Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown Amba

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Næstformand i Linkogas Amba

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Relations- og kommunikationskompetencer

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Indsigt i råvarer

Governance og kompetencestrategi

Uddannelse

Agrarøkonom

Bestyrelsesuddannelse for demokratisk valgte bestyrelser