<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Søren Bonde

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S
Middelfart

Født

1962

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsesposter i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2013

Danish Crown A/S

2017

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2023

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Observatør i bestyrelse i Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer

Formand i Nordfyns Biogas AmbA

Bestyrelsesmedlem i Nature Energy Nordfyn A/S

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Governance og kompetencestrategi

Indsigt i råvarer

Uddannelse

Landmand

Supplerende kurser i merkonomfag samt inden for Corporate Governance og personlige kompetencer

Bestyrelseskurser