<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Palle Joest Andersen

Hjørring

Profession

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1963

Bestyrelsespost i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

2009

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Bestyrelsesformand for Sundby-Wenbo Fonden

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i AKV Langholt AmbA

Medlem af Sektorbestyrelse Gris, Landbrug & Fødevarer

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Governance og kompetencestrategi

Indsigt i råvarer

Uddannelse

Landmand