<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kim Kjær Knudsen - bestyrelsesprofil

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Ringsted

Født

1986

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsesposter i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2025

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Udvalg til test af nye tiltag

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Kærgården

Kjær Knudsen Give

Nya Skottorp Gris (SE)

Ringsted Biogas (forhenværende)

Agreena (forhenværende)

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Økonomi og kapital

Risikoafdækning

Køb og salg af virksomhed

Drift og optimering, KPI styring

Organisation

Uddannelse

Agrarøkonom

Merkonom i ledelse og organisation

Bestyrelsesuddannelse for demokratisk valgte bestyrelser