<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Karsten Willumsen

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S
Ikast

Profession

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1974

Bestyrelsespost i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2013

Danish Crown A/S

2019

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2023

Øvrige interne stillinger inden for Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Medlem af Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S

Medlem af Revisionsudvalg

Næstformand for bestyrelsen i Danish Crown Beef

Medlem af Kreaturforum

Medlem af Ejerpanel i Danish Crown Beef

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesformand i Kvægafgiftsfonden

Næstformand for Sektorbestyrelse Kvæg, Landbrug & Fødevarer

Næstformand for bestyrelsen i RYK-Fonden til Varetagelse af Registrering og Ydelseskontrol

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Governance og kompetencestrategi

Indsigt i råvarer

Relations- og kommunikationskompetencer

Uddannelse

Landmand

Landbrugets lederuddannelse