<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Jørgen Larsen bestyrelsesprofil

Bestyrelsesmedlem (observatør) i Danish Crown AmbA
Tårs

 

Profession

Gårdejer, revisor og selvstændig ejendomsmægler

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1954

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (observatør)

Tidspunkt for indtræden

2019

Udløb af aktuel valgperiode

2025

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Medlem af bestyrelse i Danish Crown Beef

Medlem af Kreaturforum

Medlem af Ejerpanel i Danish Crown Beef

Medlem af Repræsentantskabets Uddannelsesudvalg

Medlem af DAKA Landmandsudvalg

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af Repræsentantskabet for VikingDanmark

Næstformand i bestyrelse for Hjørring Dyrskue

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Governance og kompetencestrategi

Indsigt i råvarer

Tillidsposter i interesseorganisationer

Hjørring Dyrskue (næstformand)

Repræsentantskabet for Viking Danmark

Uddannelse

Landmand

Jordbrugsteknolog AK

Merkonomkurser i regnskabsvæsen og revision