<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Asger Krogsgaard bestyrelsesprofil

Formand i Danish Crown AmbA
Formand i Danish Crown A/S
Ringkøbing

Født

1966

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsesposter i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (næstformand)

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2003

Danish Crown A/S

2011

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2025

Danish Crown A/S

2025

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Medlem af Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Medlem af Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S

Medlem af Revisionsudvalg

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesformand i Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer

Bestyrelsesformand i Danske Slagterier

Næstformand i Formandskab, Landbrug & Fødevarer

Næstformand i Hovedbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer

Næstformand i Forretningsudvalget, Landbrug & Fødevarer

Bestyrelsesformand i Svineafgiftsfonden

Bestyrelsesformand i ICC Danmark

Medlem af Brancheudvalg, Teknologisk Institut

Medlem af Styregruppen for Danish

Formand af Udvalget for Hangrise og Kastration

Formand af Task Force for Afrikansk Svinepest

Medlem af brancheudvalget Dansk Kød, Landbrug & Fødevarer

Bestyrelsesmedlem i Norma og Frode Jacobsens Fond

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Indsigt i råvarer

Salgskompetencer

 

Uddannelse

Landmand

Agrarøkonom