<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Tilmelding til årets kredsmøder foregår på via Danish Crowns EJERSIDE eller appen EJER, under Arrangement tilmelding.

Kreds

Dato

Tidspunkt

Sted

1.

5. December

11.30

Scandic Aalborg

3.

5. December

18.30

Arena Randers

5.

6. December

11.30

Velas Vissenbjerg

4.

6. December

18.30

Sagro Esbjerg

6.

7. December

18.30

Agerskov Kro

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om selskabets virksomhed
 4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
 5. Debat
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Ko – Klima – Krise
  Oplæg af Marie-Louise Boisen Lendal, direktør i Tænketanken Frej
  • Hvilken effekt har de kriser vi står overfor?
  • Hvorfor skal klima og biodiversitet have størst fokus?
  • Hvordan kan kvægbruget handle proaktivt?
 8. Debat
 9. Eventuelt

Der er ikke valg til repræsentantskab og kreaturforum på årets kredsmøder.