<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det var en veloplagt Morten Dalby, som onsdag viste bedriften Østerbygaard i Hovborg frem for godt 40 kolleger ifm. årets sommerfokusmøde i Danish Crown Beef.

Her fortalte Morten Dalby blandt andet om, hvordan man gennem et koncept som Premium Kvier håber at kunne skabe en indtægt frem for udgift på de krydsningskalve, der fremover danner grundlaget for mælkeproduktionen på bedriften.

- Vi har 1.000 malkekøer af Jersey-racen og 750 kvier på opdræt – så der skal selvsagt nogle kalve til at holde gang i produktionen. Forventningen er jo, at vi gennem krydsningsarbejdet kan skabe et bedre produkt, så krydsningskalvene fremadrettet udgør en indtægt for bedriften, siger Morten Dalby, der blandt afsætter en stor del af kalvene til kalveproducent, Kristian Sørensen fra Årre, hvor en del af dyrene indgår i Premium Kvie-konceptet.

Blandt dagens fremmødte var der stor interesse for at høre om de umiddelbare erfaringer både med at producere kalvene – og det senere opdræt til slagtning, mens der generelt var en positiv stemning omkring perspektiverne: ”Det kan jo blive en klar fordel at satse på krydsningsdyr, hvis vi på et tidspunkt ikke længere har mulighed for at eksportere dyrene. Det kan blive rigtig godt det her,” lød det blandt andet fra en af dagens besøgende.

Foruden gårdbesøget bestod dagens program også af oplæg fra ejerservice i Danish Crown Beef og et indblik i markedssituationen fra CEO, Finn Klostermann, og formand for Kreaturforum, Karsten Willumsen, på Årre kro.

Der var også indlæg fra SimHerd-konsulent Ruth Davis, som gav et indblik i baggrunden for det nye regneprogram, Danish Crown Beefs ejerkonsulenter bruger til at beregne det økonomiske grundlag ved et skifte til Premium Kvier, mens chefdyrlæge Kenneth M. Krog fra LVK gav inspiration til, hvordan man som leverandør forebygger og undgår sygdom blandt besætningens kalve.