<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Over 130 deltagere havde tirsdag og onsdag tilsammen fundet vej til Friland Naturplejes inspirationsaftener i Nord- og Vestjylland.

Blandt de fremmødte var både nuværende og potentielle, fremtidige leverandører, som udover at se de to besætninger hos henholdsvis Holck Søndergaard og Erik Frandsen fik mulighed for at spørge ind til status for udrulningen, opdateringer til konceptkrav med mere.

I Nordjylland var de fremmødte med på rundtur omkring naturarealerne ved Vilsted Sø, godt ti kilometer fra bedriften i Skarp Salling. Her afgræsser op mod et par hundrede dyr arealerne, som Holck Søndergaard har forpagtet fra Naturstyrelsen. Dyrene hos Erik Frandsen derimod græssede på arealerne omkring bedriften i Skjern, hvor de godt 20 ammekøer har adgang til både stald og frie arealer.

For Ejerkonsulent Patrick Mikkelsen er arrangementerne en god mulighed for Danish Crown Beef til at fremvise, hvor forskellige besætninger i Friland Naturpleje kan tage sig ud – og forklare til de fremmødte, at så længe konceptkravene om blandt andet de biodiversitetsfremmende tiltag og ormekure overholdes, er det egentlig kun fantasien og den enkelte landmands bedrifter og arealer, der sætter grænsen.

- Ser vi på dyrene og arealerne, er der det jo to vidt forskellige måder, Holck Søndergaard og Erik Frandsen har implementeret konceptet. Men det fungerer jo fint og dyrene har det rigtig godt i begge sammenhænge, mens vi tilgodeser biodiversiteten de pågældende steder. Naturen får mulighed for at udfolde sig mere frit end ellers og vi producerer stadig oksekød af høj kvalitet med en rigtig god historie. Det er lidt det bedste af begge verdener, lyder det fra Patrick Mikkelsen.