<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Forsyningskrisen som følge af krigen i Ukraine, COVID-19 og heftig inflation satte dagsordenen i Danish Crown gennem regnskabsåret 2021/22. Priserne på energi, transport og emballage var historisk høje og samlet set steg omkostningerne med 1,5 mia. kroner. Derfor har der gennem hele året været fokus på at hæve priserne på alle koncernens produkter.

Omsætningen stiger 10 procent fra 58,3 mia. kroner til 64,2 mia. kroner. Indtjeningen fra driften (EBIT) går frem fra 2,82 til 2,89 mia. kroner, men øgede renteomkostninger og større skatteudgifter gør, at årets resultat lander på 2,18 mia. kroner mod 2,26 mia. kroner i regnskabsåret 2020/21.

- Det er et stabilt resultat i et år med store udfordringer. Det har været hidtil uset vanskelige forhold at drive forretning under. Inden vi rigtigt havde lagt COVID-19 bag os, ramte inflationen os langt hårdere end forventet, så set i det lys er det faktisk et acceptabelt resultat, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Hovedparten af Danish Crowns overskud udbetales til ejerne - de danske landmænd - som restbetaling for deres leverancer af grise og kreaturer. Bestyrelsen foreslår en restbetaling på niveau med sidste år, så der i alt sendes 1,7 mia. kroner ud til andelsejerne.

Restbetalingen for grise bliver 130 øre pr. kilo og 110 øre pr. kilo for søer, mens kreaturandelsejerne får en restbetaling på 135 øre pr. kilo. Derudover bliver der sat 214 mio. kroner. ind på andelsejernes ejerkonti. For en landmand, der årligt leverer 10.000 grise til Danish Crown, bliver det samlet set til cirka 1,5 mio. kroner.

- Der er blevet arbejdet benhårdt for at løfte priserne på vores produkter. Vi er kommet igennem med store stigninger, men det er ikke nok til at sikre balance i økonomien ude på gårdene, hvor inflationen også har ramt hårdt. Salget til vores vigtige højprismarkeder uden for Europa har været udfordret af et højt udbud af grisekød globalt, så der er behov for yderligere prisstigninger og et fortsat stramt fokus på omkostningerne, siger Jais Valeur.

Danish Crown Beef har haft et rigtigt godt år. Et lavt udbud af oksekød i Europa har sikret et højt prisniveau, og samtidig er driften optimeret i både den danske kerneforretning, på de to slagterier i Tyskland og i Scan-Hide, der forædler kreaturhuder til læder.

DAT-Schaub, der forarbejder dele af grisen til fødevareingredienser og råvarer til medicinalindustrien, leverer et nyt rekordresultat og fortsætter den imponerende vækst. Virksomheden har i løbet af året styrket sig med køb af de resterende ejerandele i de amerikanske og spanske datterselskaber. KLS i Sverige og polske Sokolów præsterer på et højt niveau og har en stærk position på deres hjemmemarkeder, mens handelsvirksomheden ESS-FOOD igen går frem og leverer et historisk godt resultat.

Priserne på grisekød har gennem hele året været udfordret af massiv nedgang i eksporten til Kina og generel tilbageholdenhed hos forbrugerne. Derfor indfrier Danish Crown ikke strategimålet om at levere en afregning for grisekød, der ligger 60 øre over det europæiske indeks.

- Det skal vi have rettet op på gennem en stram omkostningsstyring og fokus på vores kernemarkeder. Forbrugerne oplever lige nu en udhuling af deres købekraft på grund af inflationen. Derfor fylder private label og discount mere, og det forventer vi ikke vil ændre sig. Vores fordel er, at vi er en velinvesteret virksomhed og er kendt for produkter af høj kvalitet, men vi ved også, at vi kan gøre det endnu bedre, og det potentiale skal vi forløse, siger Jais Valeur.

I et tæt samarbejde med andelsejerne arbejder Danish Crown målrettet på at nedbringe klimaaftrykket på grise-, kalve- og oksekød. Sideløbende lancerede koncernen i starten af 2022 sin første store serie af plantebaserede kødalternativer på det danske marked. Produkterne, der sælges under mærket Den Grønne Slagter, fik hurtigt fodfæste i markedet. Selv om inflationen har sat salget af mange nicheprodukter under pres, så udvikler salget sig fortsat som forventet før lanceringen. På lignende vis har Danish Crown de seneste år opbygget stærke positioner på plantebaserede fødevarer gennem KLS i Sverige og Sokolow i Polen.

- Vi ser en rigtig fin udvikling mange steder i koncernen, og vi må ikke glemme, at COVID-19 stadig satte dagsordenen i den første halvdel af regnskabsåret. Det, som særligt står tilbage fra den periode, er en helt ekstraordinær indsats af vores medarbejdere, som tog tusindvis af kviktest og holdt vores produktion kørende. At medarbejdertilfredsheden i den samme periode steg til det højeste niveau nogensinde viser, at medarbejderne i Danish Crown er stærke til at samarbejde, også gennem vanskelige tider, siger Jais Valeur.