<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Peter Fallesen Ravn

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Øster Løgum

Født

1968

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsespost i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Tidspunkt for indtræden

2008

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Bestyrelsesformand for Friland A/S

Medlem af Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Medlem af Udvalg til Test af Nye Tiltag fra Ejerservice

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i Green Maskinstation A/S

Medlem af Hovedbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer

Medlem af Leverandørforeningen SBS Kliplev Biogas

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Governance og kompetencestrategi

Indsigt i råvarer

Relations- og kommunikationskompetencer

Uddannelse

Landmand