<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Michael Nielsen

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Slangerup

Profession

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1964

Bestyrelsespost i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

 

Tidspunkt for indtræden

2017

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Medlem af Brugerpanel for Ejerkommunikation

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i Agro Support ApS

Medlem af Veterinærudvalget, Landbrug & Fødevarer

Medlem af Det Dyreetiske Råd

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Indsigt i råvarer

Uddannelse

Landmand