<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Erik Bredholt

Formand i Danish Crown AmbA
Formand i Danish Crown A/S
Skødstrup

Født

1966

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Profession

Gårdejer

Bestyrelsesposter i Danish Crown-koncernen

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (formand)

Danish Crown A/S (formand)

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2001

Danish Crown A/S

2011

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2023

Øvrige interne stillinger i Danish Crown-koncernen

Medlem af Repræsentantskabet

Formand for Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Formand for Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S

Medlem af Revisionsudvalg

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown Beef

Bestyrelsesmedlem i Friland A/S

Eksterne bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i Industriens Pensionsforsikring A/S

Bestyrelsesmedlem i Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer

Næstformand i bestyrelse i Danske Slagterier

Medlem af Hovedbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer

Næstformand i bestyrelse i Slagteriernes Arbejdsgiverforening

Bestyrelsesmedlem i Svineafgiftsfonden

Medlem af DI’s hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for Danish Crown-koncernen

Markeds- og brancheforståelse

Strategiformulering

Finansiel indsigt, budget, økonomi og kapitalstrategi

Governance og kompetencestrategi

Indsigt i råvarer

Relations- og kommunikationskompetencer

Uddannelse

Landmand

Efteruddannelse i ledelse, regnskab og økonomi

Bestyrelsesuddannelse og bestyrelseslederuddannelse