<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Krydsningskvier fra malkekvæg og tyre af kødkvægsracer kan i konceptet Premium Kvier fra Danish Crown Beef enten sælges videre som småkvier til en anden kvieopdrætter - eller sælges som færdigfedet, når dyret er minimum 18 måneder gammel.

Målet er at skabe et produkt af høj kvalitet, høj volumen og høj salgbarhed.

Ønsker du at blive en del af Premium Kvier, kan du kontakte ejerkonsulenter Patrick Mikkelsen på pamik@danishcrown.com / 2336 7156 eller Peter Lindskov Hansen på pelha@danishcrown.com / 2933 6291