<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crown og BASF har lanceret et projekt, der skal undersøge resultaterne af nitrifikationshæmmere i landbruget yderligere. Læs mere her. Herunder kan du møde Heine Kjeldgaard, der det seneste år har forsøgt sig med nitrifikationshæmmere på bedriften.

På Mors driver Heine Kjeldgaard besætningen Hanghøj, hvor han har 550 søer i full line-produktion. Hertil hører 700 hektar, hvor han i år har kørt et forsøg med nitrifikationshæmmere på en mindre parcel, og resultaterne af forsøget giver ham mod på mere.

- Vi lavede to parceller på samme hvedemark, hvor den ene fik Vizura og mindre N i handelsgødning, mens den anden parcel blev dyrket helt normalt. Udbyttet var det samme, og det samme billede tegner sig andre steder i landet, så det er da noget, der giver lyst til at bruge det i større skala i foråret, hvor jeg forventer, at vi laver nogle meget større parceller, siger Heine Kjeldgaard om det overståede forsøg.

Han er lige nu ved at teste nitrifikationshæmmere på sort jord for at teste, om det binder kvælstof bedre i jorden. Her forventer han resultatet inden for de kommende 14 dage.

Mere ud af mindre

Økonomien i projektet ser umiddelbart fornuftig ud for Heine Kjeldgaard, og han glæder sig over, at han ud fra de foreløbige resultater kan få mere ud af det kvælstof, som findes i husdyrgødningen fra hans besætning.

- Hvis vi kan få mere ud af gødningen til en pris, der ikke er voldsom, så vil jeg gerne udnytte det bedre, så vi har mere til rådighed i planteavlen. Vi får nok ikke lov til at sprede mere gødning i fremtiden, så vi skal have mere ud af det, vi har, og der er praktikken med nitrifikationshæmmere god, fordi det er simpelt at komme i gang med, siger han.

Bæredygtighed og bundlinje

De første forsøg med Vizura viser, at produktet kan reducere klimabelastningen med ca. 3-5 pct. pr. gris, og derfor har Danish Crown sammen med BASF, der er producenten bag Vizura, sat gang i et projekt, som skal teste nitrifikationshæmmere i endnu større skala. For Heine Kjeldgaard er bæredygtighedsparametret også en stor del af grunden til, at han forsøgte sig med nitrifikationshæmmere.

- Bundlinjen er selvfølgelig vigtig, men vi skal også gøre noget ved klimapåvirkningen, og der er det nemmere at lave tiltag på planteavlen end i griseproduktionen. Samtidig kan vi få lavet nogle certifikater, som kan dække husdyrproduktionen med nitrifikationshæmmere, og det er vi nødt til at forfølge, for den her dagsorden ruller bare derudad, så vi skal være på forkant.

Projektet sættes i gang, når landmændene i foråret kører gylle ud på deres marker. Interesserede andelsejere kan læse mere om projektet og tilmelde sig her.