<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det nuværende regnskabsår afsluttes den 30. september 2022.

For grise og søer, der er tilmeldt til slagtning i dette regnskabsår, men først kan slagtes i det nye regnskabsår, ydes der en rentekompensation frem til næste restbetaling.

Kompensationen er beregnet til 6 øre/kg for grise og 5 øre/kg for søer ud fra gældende kontraktrente på 4,5 pct. og sidst kendte restbetaling på 130 øre for grise og 110 øre for søer.