<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Størstedelen af Danish Crowns andelsejere får nu glæde af dynamiske data omkring deres produktion af slagtegrise, og succesen med at udbrede systemet blandt andelsejerne betyder nu, at det udvides til også at omfatte smågriseproducenter, som har tætte bånd til Danish Crown.

Derfor kan smågriseproducenter, hvoraf mindst 75 procent af produktionen ender ved Danish Crown også via griseringsaftaler, nu se frem til også at få dynamiske nøgletal på tilvækst, dødelighed, foderudnyttelse mm. på deres smågrise helt gratis via Danish Crown Data.

- Vi har nået et punkt, hvor over halvdelen af grisene leveret til Danish Crown er omfattet af systemet. Det betyder, at vi har en stor mængde data at arbejde med, og samtidig at systemet allerede dækker over en stor mængde smågrise, som lige nu ikke er omfattet af de dynamiske nøgletal. Det giver os dog et stort datagrundlag for at udvikle dynamiske data for smågrise, og det arbejde er i fuld gang, siger Simon Lauridsen, der er forretningsudvikler i Danish Crown Ejerservice.

Han glæder sig til at byde smågrisene velkomne og til at få data for hele grisens liv. Mange smågrisestalde drives kontinuerligt, og dermed er der gode muligheder for at levere en ugentlig opfølgning på daglig tilvækst og fodereffektivitet, hver gang der sendes smågrise videre.

- Når vi har data helt fra fravænning til slagteri, åbner det op for, at vi kan levere meget mere præcist og meningsfyldt data til vores ejere. Det er med til at styrke vores overblik over bæredygtighed, og det giver også andelsejere og rådgivere mulighed for at se på grisenes performance i et helhedsbillede. Det kunne jo være, at produktivitetsudfordringer i slagtegriseproduktionen kunne forklares med en dårlig start i klimastalden, og det kan vi vise med dynamiske data for hele produktionen, siger Simon Lauridsen.

Han fortæller samtidig, at foderselskaberne, som allerede nu er en del af Danish Crown Data, også kommer til at sende data foderet til smågrise ind i systemet, hvis man ønsker det.

Åbner for rådgivning

Udover muligheden for data for hele produktionen vil smågriseproducenter, der overholder grænsen om 75 procent leverede, også få muligheden for at benytte rådgivningen i Danish Crown Ejerservice. Det samlede overblik skaber nemlig grobund for rådgivning af vækstgrise gennem hele kæden.

- Vi har ofte diskuteret smågrisekvalitet set i forhold til grisenes performance i hele vækstperioden. Nu kan vi ved hjælp af data komme meget tættere på at finde mest mulig værdi i hele perioden. Med åbningen af Danish Crown Data og den faste grænse for, hvornår en smågriseproducent er tæt nok knyttet til Danish Crown, kan vi også åbne op for at rådgive i klimastalden, siger Kristian Jensen, der er ansvarlig for den faglige rådgivning i Danish Crown Ejerservice.

- Rådgivningen på smågriseniveau skal ligesom den almindelige rådgivning hvile i sig selv økonomisk. Vi kommer ikke til at lave store satsninger og ansætte mange, nye rådgivere, men vi åbner for muligheden, fordi vi mener, at det giver faglig mening at fokusere på hele grisen fra fravænning til slagt, siger han og fortsætter:

- Vi glæder os til at komme i gang, og jeg er sikker på, at der er basis for en optimering i mange klimastalde både i forhold til rådgivning og ugentlige opfølgninger på daglig tilvækst og fodereffektivitet.

Ring til Ejerservice på 8919 1920 for at høre mere om rådgivningspakker. Du kan se priserne for rådgivning på smågrise herunder:

Prismodel - Smågriserådgivning

Antal søer

Pris

Note

Op til 600 årssøer

10.500 kr.

Fast pris fra 0-600 årssøer

600-1.400 årssøer

10.500-18.500 kr.

Pris 1 + 10 kr./årso ved 600-1.400 årssøer

1.400-1.800 årssøer

18.500-20.000 kr.

Pris 1 + pris 2 +3,75 kr./ årso ved 1.400-1.800 årssøer

Over 1.800 årssøer

20.000 kr.

Fast pris over 1.800 årssøer

Derudover kan interesserede ejere også blive en del af Produktionskoncept Smågris, der er tilsvarende Produktionskoncept Slagtesvin. Prisen for Produktionskoncept Smågris er 32.500 i år 1 og 20.000 i år 2.