<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Gældende fra 1. oktober 2022: Danish Crown Mængde Søer udbetales trinvist efter en trappemodel, således at søer i intervallet op til 34.999 kg. giver 0 øre i tillæg pr/kg, mens intervallet 35.000-69.999 kg giver et tillæg på 25 øre/kg og så fremdeles.

TrinVejledende antal søer pr. år (v. ca. 175 kg/so)Årsleverance, A-kgTillæg øre/kg
11-199-34.9990,00
2200-39935.000-69.9990,25
3400-59970.000-104.9990,30
4600-799105.000-139.9990,35
5800-999140.000-174.9990,40
61.000-1.199175.000-209.9990,45
71.200-1.399210.000-244.9990,50
81.400-1.599245.000-279.9990,60
91.600-2.249280.000-481.2480,70
102.250-481.249-0,50

Mængdetillægget beregnes med basis i regnskabsårets leverancer og nulstilles ved start af hvert regnskabsår. Der sættes et loft på 50 øre/kg i gennemsnit på den samlede årsleverance for den enkelte leverandør.

Det betyder, at hvis man lægger tillæggene fra de forskellige trin sammen ved regnskabsårets afslutning og dividerer med det samlede antal A-kilo, så kan tillægget ikke overstige 50 øre/kg. 

Tillægget udbetales med afregningen og stiger altså i løbet af regnskabsåret i takt med, at man bevæger sig op i tabellen.