<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det er kun tre år siden, at Danish Crown trak sig ud af Storbritannien og solgte Tulip Ltd på grund af dårlig økonomi. Hvorfor investerer I nu igen derovre, og hvorfor tror vi, det går godt denne gang?

Tulip Ltd’s forretning stod først og fremmest på ryggen af den engelske værdikæde. Den nye baconfabrik baseres udelukkende på kød fra de danske andelsejeres velfærds- og kvalitetsgrise, som er en attraktiv vare for mange britiske kunder. De leder efter specialiserede produkter af høj kvalitet, og med investeringen kan vi imødekomme dette behov. Samtidig kommer vi helt tæt på vores britiske kunder og de britiske forbrugere, som efter Brexit ønsker at sikre deres forsyningskæder. Det kræver lokal tilstedeværelse og fuld fleksibilitet for at kunne producere og levere bacon, der lever op til kundernes ønsker og krav.

Vi har gennem salg til industri- og foodservicekunder fastholdt en stærk position siden salget af Tulip Ltd. Den position udbygger vi nu med salg til detailhandlen. Det er helt i tråd med vores Feeding the Future strategi, som handler om at skabe mere værdi på den danske gris. I UK er dansk grisekød det foretrukne alternativ til britisk bacon, og bacon er den største kategori med et årligt salg på 225.000 tons. I dag henter Danish Crown kun en mindre del af den enorme indtjening, som hvert år skabes i baconkategorien. Det laver vi om på med investeringen i den nye fabrik.

Det virker risikabelt at investere i Storbritannien, der står uden for EU og som mildest talt har været et politisk kaos siden Brexit. Hvor stor er investeringen, og hvornår er vi på break-even?

Selvfølgelig har Brexit gjort eksporten fra Danmark til Storbritannien mere kompleks. Den ekstra lagerkapacitet, som det nye anlæg giver os, er nødvendig for at sikre pålidelige leverancer til vores britiske kunder. Vi investerer ca. £100 mio. svarende til ca. 850 mio. DKK i den nye fabrik, og vi forventer, at fabrikken vil bidrage positivt til vores indtjening, inden der er gået 12 måneder fra produktionsstart.

Danish Crowns andelsejere har været gennem et år, hvor produktionsøkonomien ikke har hængt sammen. Er det rettidig omhu at foretage en så stor investering på nuværende tidspunkt?

Vejen til en god produktionsøkonomi for andelsejerne kræver, at vi formår at skabe en merværdi på den danske gris som overstiger de ekstra omkostninger, der er forbundet med at drive en fødevarevirksomhed i Danmark. Derfor skal vi identificere og investere i vækstlommer og nicher, som bidrager med en stabil indtjening, der kan sendes tilbage til andelsejerne gennem noteringen. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan tjene flere penge i Storbritannien, end vi har gjort de seneste år, men det forudsætter en investering, som den vi foretager nu.

Vi er ikke i tvivl om, at vi kan tjene flere penge i Storbritannien, end vi har gjort de seneste år, men det forudsætter en investering, som den vi foretager nu.