<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I takt med at Danish Crown Data bliver mere og mere udbredt blandt andelsejerne, bliver Danish Crowns WinPig-løsning dermed også mindre brugt. Samtidig har systemet, der håndterer Danish Crowns WinPig-løsning en alder, der gør, at det vil kræve en opdatering og dermed en investering for at følge med kommende krav til bl.a. datasikkerhed.

Det betyder, at Danish Crown nu udfaser AgroVision og dermed WinPig, og den sidste mulighed for at lave en E-kontrol i dette system gennem Danish Crown vil derfor være 2. kvartal 2022. Det betyder, at alle E-kontroller skal være afsluttede i løbet af juli 2022.

- I Ejerservice går vi nu i gang med at hjælpe de sidste leverandører, der endnu ikke er kommet over på Danish Crown Data. Samtidig trækker vi data ud og overfører til PigVision for de ejere, som ønsker at købe sig adgang til andre E-kontrolprogrammer og gerne vil have gamle E-kontroldata med, siger Anders Nørgaard, der er konsulent i Danish Crown Ejerservice og fortsætter.

- Ejerservice vil i løbet af juni forsøge at kontakte alle brugerne af WinPig hos Danish Crown for at finde en god løsning for E-kontrol gående fremad. Hvis man bruger WinPig, kan man med fordel allerede nu kontakte sin rådgiver eller ejerkonsulent ved Danish Crown Ejerservice.

I forbindelse med at der skiftes fra WinPig over til Danish Crown data, skal man være opmærksom på, at der, hvor e-kontrollen bruges til eksempelvis N og P opgørelse over til gødningsregnskab og gødningsplan, skal data gemmes, så det kan sættes sammen med de nye opgørelser i Danish Crown Data. Vi anbefaler, at data inkl. foder og næringsstofoplysninger er opdaterede i Winpig, hvorefter der enten kan udlæses en kopi, eller udskrives de relevante rapporter.